Huwebes, Agosto 11, 2011

quotes

There are the example of quotes

:Duty is ours; results are God's
:Posterity: you will never know how much it has cost my generation to preserve your freedom. I hope you will make good use of it.
:Always vote for principle, though you may vote alone, and you may cherish the sweetest reflection that your vote is never lost.
:America does not go abroad in search of monsters to destroy.
:Only as high as I reach can I grow, only as far as I seek can I go, only as deep as I look can I see, only as much as I dream can I be.
:Anyone can give up, it's the easiest thing in the world to do. But to hold it together when everyone else would understand if you fell apart, that's true strength."
:Anyone can give up, it's the easiest thing in the world to do. But to hold it together when everyone else would understand if you fell apart, that's true strength.

mga palatandaan sa pagdadalaga/pagbibinata: mga ina asahang kakayahan at kilos sa panahon ng p...

mga palatandaan sa pagdadalaga/pagbibinata: mga ina asahang kakayahan at kilos sa panahon ng p...: "Ang mga ina asahang kilos nang isang nag dadalaga ay nakikipag ugnayan xya sa kanyang mga kasing edad (mga kaibigan). Mayroon 3 ina a sahan..."

mga ina asahang kakayahan at kilos sa panahon ng pag dadalaga at pag bibinata

Ang mga ina asahang kilos nang isang nag dadalaga ay nakikipag ugnayan xya sa kanyang mga kasing edad (mga kaibigan).

Mayroon 3 ina a sahang kakayahan at kilos sa panahon ng pag bibinata/pagdadalaga.
1. Pagtamo ng bago at ganap na pakikipag-ugnayan sa kasing edad mo alamin kung ano talaga ikaw.
2. Pagtanggap ng papel sa lipunan angkop sa babae o lalaki. 
3.Pagtanggap sa mga pagbabago sa katawan at paglalapat sa tamang pamamahala sa mga ito.